Tietosuojaseloste

Miksi ja mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietoja?

Olemme asianajotoimisto ja tarjoamme asiakkaillemme asianajopalveluita sekä erilaisia oikeudellisia palveluita. Toimintamme luonteesta johtuen joudumme käsittelemään erilaisia henkilötietoja, myös arkaluonteisia. Ilman henkilötietojen käsittelyä toimintamme ei olisi mahdollista.

Asiakkaidemme tietoja käsittelemme asiakassuhteen, toimeksiantojen hoitamista sekä esteellisyyden selvittämistä varten. Tietojen käsittely perustuu sopimukseen asiakkaan kanssa.

Asiakkaidemme toimeksiantojen vastapuolten tiedot kuuluvat toimeksiantoihin liittyviin tietoihin ja ovat välttämättömiä toimeksiantojen sekä esteellisyyden selvittämistä varten. Näitä tietoja käsitellään vain ja ainoastaan näihin nimenomaisiin tarkoituksiin. Tietojen käsittely perustuu kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen.

Työntekijöidemme tietoja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten. Tietojen käsittely perustuu sopimukseen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Työnhakijoidemme tietoja käsittelemme rekrytointia varten. Tietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen.

Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme sivustomme kehittämistä varten. Tietojen käsittely perustuu sivustollamme vierailleen suostumukseen. Sinulla on mahdollisuus olla antamatta suostumustasi ja siten kieltäytyä seurantaevästeistä.

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Pääsääntöisesti kaikki tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Asiakassuhteeseen tai toimeksiantoihin liittyvät tiedot saadaan lähtökohtaisesti asiakkailtamme itseltään. Toimeksiantoihin liittyvien asiakkaidemme vastapuolten tiedot saadaan lähtökohtaisesti asiakkailtamme. Työntekijöidemme ja työnhakijoiden tiedot saamme heiltä itseltään.

Joissakin tilanteissa saatamme hankkia asiakasuhteeseen tai toimeksintoihin liittyviä tietoja yleisistä rekistereistä (esimerkiksi kaupparekisteri) tai numeropalveluista, mikäli tämä on välttämätöntä toimeksiannon hoitamiseksi. Tämä koskee myös toimeksiantoihin liittyvien asiakkaidemme vastapuolten tietoja.

Mille tahoille luovutamme tietojasi?

Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille. Tietojasi voidaan luovuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että asiasta on erikseen sovittu kanssasi.

Lainsäädäntö tai viranomaiselvoitteet saattavat tästä huolimatta tietyissä tilanteissa edellyttää tietojen luovuttamista. Näissä tapauksissa jokainen tietojen luovutuspyyntö arvioidaan tapauskohtaisesti.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki (444/2017) edellyttää, että asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, emme käytä muihin tarkoituksiin.

Verkkosivut ja evästeet

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -palvelua verkkosivuillamme kävijöiden tilastointia varten. Käytämme näitä tietoja verkkosivustomme kehittämiseen.

Verkkosivustomme kysyy kävijöiltä erikseen suostumusta seurantaevästeiden käyttöön (verkkosivujemme alalaidassa oleva evästeilmoituspalkki). Evästeilmoituspalkissa olevan “OK” -painikkeen klikkaaminen sallii seurantaevästeet sekä käynnistää seurantakoodin.

Oletusarvoisesti verkkosivujemme käyttäjien Google Analytics -seuranta on pois päältä. Voit kieltäytyä seurantaevästeistä ja seurannasta olematta klikkaamatta sivun alalaidassa olevan evästeilmoituspalkin “OK”-painiketta.

Huomioithan verkkosivujemme evästeasetukset-sivun (löytyy evästeilmoituspalkin “Lisätietoa”-linkin kautta) kohdalla, että verkkosivustomme käyttää evästeitä tallentamasi suostumuksen tai kieltäytymisen muistamiseksi.

Evästeilmoituspalkin tai evästeasetukset-sivun kautta annettu suostumus on voimassa selainistunnon keston ajan, jonka jälkeen verkkosivustomme kysyy suostumusta uudelleen.

Google Analytics tallentaa tietoja muun muassa siitä, millä verkkosivustomme sivuilla kävijämme vierailevat, millä hakusanoilla he ovat saapuneet sivustollemme ja mistä maasta he käyttävät sivustoamme. Kerätyt tiedot ovat pääasiassa anonyymejä eikä niitä voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Google Analytics kerää tietoja myös verkkosivuillamme kävijöiden iästä, sukupuolesta sekä kiinnostuksen kohteista, mikäli nämä ovat saatavilla. Käsittääksemme näitä tietoja voidaan saada ainakin silloin kun kävijä käyttää sivustoamme laitteella tai selaimella, joihin hän on kirjautunut sisään Google-tilillä ja sallinut näiden tietojen käyttämisen. Tämä koskee myös tilanteita, joissa kävijä saapuu sivustollemme hakukoneen kautta, johon hän kirjautunut sisään tunnuksillaan. Kerättyjä tietoja ei kuitenkaan voida yhdistää yksittäiseen henkilöön tai tiettyyn Google-tiliin.

Kerättyjä tietoja kävijöistä säilytetään 26 kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Säilytysaika lasketaan siitä, kun kävijä viimeksi vieraili sivustollamme ja antoi suostumuksensa Google Analytics -seurantaan.

Kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksen tästä muodostavat seuraavat tahot: 1. Googlen teknisen tuen edustajat tarvittaessa palveluiden tuottamiseen tai teknisten ongelmien ratkaisemiseen. 2. Google-markkinointiasiantuntijat ja Google-myyntiasiantuntijat määritysten ja analyysin parantamista ja optimointivinkkejä varten. 3. Google-tuotteet ja -palvelut, jotka ovat linkitetty Google Analyticsiin. Saatamme esimerkiksi käyttää hakukonemainontaa (Google Ads) palveluidemme mainostamiseen ja tarjoamiseen. 4. Tietoja voidaan käyttää myös muodostamaan vertailutuloksia, esimerkiksi toimialavertailuja. Nämä tiedot ovat anonyymeja eikä niitä voi yhdistää verkkosivustoomme.

Käytämme verkkosivuillamme yhteydenottolomakkeen roskapostilta suojaamiseen Googlen reCAPTCHA -palvelua. Palvelu pyrkii erottamaan yhteydenottolomakkeen käyttäjän käyttäytymisen perusteella sen, onko lomakkeen lähettäjä automaattinen sovellus (botti) vai luonnollinen henkilö.

Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä: https://policies.google.com/

Käsitelläänkö tietojani kolmansissa maissa?

Tietojasi ei käsitellä kolmansissa maissa.

Miten huolehdimme tietojesi suojaamisesta?

Tietojasi suojataan kaikissa tilanteissa. Kaikkia tietojasi säilytetään salattuna eikä ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Huolehdimme tietoturvasta nykyaikaisin teknisin menetelmin, mikä käsittää muun muassa tietojen kryptauksen, palomuurin, tietoturvaohjelmiston, salatun yhteyden sekä varmuuskopioinnin.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Tietojesi säilyttämisaikaa arvioitaessa otetaan huomioon tietojen käsittelyn tarkoitus, meitä velvoittava lainsäädäntö sekä Suomen Asianajajaliiton ohjeistus.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus:

 • Saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihisi
 • Oikaista tietosi
 • Saada tietosi poistetuksi ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojesi käsittelyä
 • Siirtää tietosi järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojesi käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan kuitenkin, ettet välttämättä voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietojasi käsitellään.

Miten meihin saa yhteyden?

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä siitä, miten käsittelemme tai suojaamme henkilötietojasi, voit olla meihin yhteydessä. Olethan meihin yhteydessä myös, mikäli haluat käyttää tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

Yhteystietomme:

Asianajotoimisto Autio Attorneys Oy
Y-tunnus: 3087281-1
Porkkalankatu 7 A, 00180 Helsinki

Puhelin: +358 40 555 1030
Verkkosivut: https://autioattorneys.com
Sähköposti:

Yhteyshenkilömme tietosuojaa koskevissa asioissa:

Jukka Autio
Asianajotoimisto Autio Attorneys Oy
Porkkalankatu 7 A, 00180 Helsinki

Ria Öhrnberg-Autio
Asianajotoimisto Autio Attorneys Oy
Porkkalankatu 7 A, 00180 Helsinki

Top

Kuvituskuva maksukyvyttömyysoikeus

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Kuvituskuva työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Kuvituskuva vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Kuvituskuva veroasiat

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Kuvituskuva perhe- ja jäämistöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kuvituskuva kiinteistöoikeus

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Kuvituskuva riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Kuvituskuva rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Jukka Autio


Johtava osakas
Asianajaja

 

Jukalla on vuosikymmenten vankka kokemus liiketoiminnan juridiikasta, aina yhtiöiden perustamisesta yritysjärjestelyihin asti.

Jukka on hoitanut menestyksellisesti myös yksityishenkilöiden toimeksiantoja, koskivat ne sitten perheoikeudellisia haasteita tai vaativia rikosoikeudellisia tapauksia.

Jukka on tullut tunnetuksi haastavien toimeksiantojen ratkaisijana, jonka lisäksi hän toimii hallitusammattilaisena. 

Yhteystiedot

+358 10 583 5581

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM, KTM, HHJ PJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Jouni Aarnio


Asianajaja, Varatuomari

 

Jouni on ollut yrityksemme palveluksessa vuodesta 2014 lähtien, ensin harjoittelijana ja valmistumisensa jälkeen lakimiehenä. Asianajajaksi Jouni hyväksyttiin joulukuussa 2021. Jouni suoritti tuomioistuinharjoittelun Oulun käräjäoikeudessa ja palasi asianajajaksi auskultoinnin jälkeen kesäkuussa 2023.

Jouni työskentelee pääosin tuomioistuinasioiden parissa hoitaen sekä riita- että rikosasioita, jonka lisäksi häneltä löytyy kokemusta myös viranomaispäätöksien valituksista hallintotuomioistuimissa.

Oikeudenkäyntien ulkopuolella Jouni on hoitanut erilaisia sopimusoikeudellisia toimeksiantoja kuten urheilija- ja sponsorointisopimuksia sekä erilaisiin kaupallisiin hankkeisiin liittyviä sopimuskokonaisuuksia. Jounilla on kokemusta myös edustajana toimimisesta asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa.

Yhteystiedot

+358 10 583 5582

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Teemu Halinen

Teemu Halinen


Lakimies
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Teemu tuli yrityksemme palvelukseen vuonna 2022. Aikaisemmin Teemu on työskennellyt asianajotoimistossa ja hoitanut pääasiassa oikeudenkäyntiasioita. Teemu avustaa asiakkaitamme riita- rikos -ja hakemusasioissa yleisissä tuomioistuimissa. Lisäksi Teemulla on kokemusta perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden hoitamisesta ja hallinto-oikeuksissa käsiteltävistä valitusasioista.

Yhteystiedot

+358 10 583 5587‬

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Rikosoikeus, oikeudenkäynnit

Kielet

Suomi, englanti

Julius Autio


Lakimiesharjoittelija

 

Julius on maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jonka lisäksi hän suorittaa tutkintoa Aalto-yliopistossa pääaineenaan laskentatoimi. Kaupallisista opinnoista on ollut merkittävää hyötyä erilaisten juridisten toimeksiantojen hoitamisessa.

Juliuksella on kokemusta toimeksiannoista juridiikan eri aloita, kuten riidanratkaisusta ja perintö-oikeudesta. Hallintoprosessin puolelta Juliuksella on kokemusta etenkin verovalituksista.

Yhteystiedot

+358 10 583 5585

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lauri Miikkulainen


Työstä vapaalla (tuomioistuinharjoittelussa)

 

Lauri on erikoistunut riidanratkaisuun, rikosoikeudenkäynteihin ja tietosuoja-asioihin. Yleisissä tuomioistuimissa tapahtuvien toimeksiantojen lisäksi Laurilla on vankka kokemus myös hallinto-oikeudellisista valitusasioista.

Yrityksemme palvelukseen Lauri siirtyi vuonna 2016. Aikaisemmin Lauri on työskennellyt muun muassa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa. Lauri on toiminut myös erilaisissa luottamustehtävissä.

Lauri on suorittanut asianajajatutkinnon.

Yhteystiedot

+358 10 583 5583

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM, Tradenomi

Erityisosaamisalueet

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynti hallintoasioissa, tietosuojaoikeus ja yksityisyys, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

  Kuvituskuva rahoitus ja liiketoiminnan kehittäminen

  Financing and Business Development

  Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

  Kuvituskuva rahoitus ja liiketoiminnan kehittäminen

  Insolvency

  Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

  Kuvituskuva työ- ja virkasuhteet

  Employment in Private or Public Sector

  Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

  Kuvituskuva vahingonkorvaus

  Damages

  Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

  Kuvituskuva veroasiat

  Taxation

  A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

  Kuvituskuva perhe- ja jäämistöasiat

  Family and Inheritance

  The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

  Kuvituskuva kiinteistöoikeus

  Real Estate

  Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

  Kuvituskuva riidanratkaisu

  Dispute Resolution

  From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

  Kuvituskuva rikosasiat

  Criminal Cases

  Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

  Jukka Autio


  Managing Partner
  Attorney-at-Law

   

  Contact

  +358 10 583 5581

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), CBM C.

  Expertise

  Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

  Language skills

  Finnish, Swedish, English

  Jouni Aarnio


  Attorney-at-law

   

  Contact

  +358 10 583 5582

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM

  Expertise

  Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Criminal law, Sports Law

  Language skills

  Finnish, English

  Teemu Halinen

  Teemu Halinen


  Associate
  Licensed Legal Counsel

   

  Contact

  +358 ‭10 583 5587‬

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM

  Expertise

  Criminal law

  Language skills

  Finnish, English

  Julius Autio


  Associate Trainee

   

  Contact

  +358 10 583 5585

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  Law and Business Student

  Expertise

  Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

  Language skills

  Finnish, Swedish, English, French

  Lauri Miikkulainen


  On leave of absence (in court training)

   

  Contact

  +358 10 583 558

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM, BBA

  Expertise

  Dispute Resolution, Criminal Law, Administrative Procedures, Judicial Procedures in Administrative Matters, Data Protection and Privacy Law, Company Law, Contract Law

  Language skills

  Finnish, English

  Bou Alam Sadou


  Customer Relationship Manager

   

  Contact

  +358 50 478 1144

  Education

  Environmental Engineering 2012-, Chemical Engineering studies at Centria University of Applied Sciences

  Speciality fields

  CRM, Marketing & Analysis 

  Language skills

  English, French, Finnish, Arabic

  Ria Öhrnberg-Autio


  Office Manager

   

  Contact

  +358 500 585 533

  Studies

  Law student, Business Advisor, Community Educator, Work Community Mediator 

  Expertise

  Administration, Community developing and interpreting

  Language skills

  Finnish, Swedish, English

  Bou Alam Sadou


  Asiakkuuspäällikkö

   

  Bou Alam työskentelee yrityksessämme viestinnän asiantuntijana, kääntäjänä sekä asiakasvastaavana. Bou Alamin kansainvälinen tausta ja kielitaito ovat meille merkittävä etu yhä kansainvälistyvässä asiakaskunnassa.

  Yhteystiedot

  +358 50 478 1144

  Opinnot

  Ympäristöinsinöörin opintoja 2012-, kemiantekniikan insinööriopinnot Centria-ammattikorkeakoulussa

  Erityisosaamisalueet

  CRM, markkinointi 

  Kielitaito

  Englanti, ranska, suomi, arabia

  Ria Öhrnberg-Autio


  Toimistopäällikkö

   

  Ria vastaa asianajotoimistomme taloudesta ja henkilöstöhallinnosta. Rialla on vankka kokemus vaativista ja vastuullisista esimiestehtävistä pankkialalta ja valtionhallinnosta. Työyhteisön valmentaminen ja kehittäminen ovat hänelle sydämen asia.

  Yhteystiedot

  +358 500 585 533

  Opinnot

  Oik. yo., yritysneuvoja, yhteisöpedagogi, työyhteisösovittelija

  Erityisosaamisalueet

  Työyhteisön kehittäminen, työyhteisösovittelu, valtionhallinto

  Kielitaito

  Suomi, ruotsi, englanti